Reklamácia vs Odstúpenie od zmluvy

Aký je rozdiel medzi reklamáciou a odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu.

Neviete aký je rozdiel medzi reklamáciou a odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu?

Dovoľte aby ste Vám to stručne vysvetlili.

REKLAMÁCIA

Má tovar, ktorý ste si u nás zakúpili nejakú vadu? Reklamačná doba je dva roky odo dňa zakúpenia tovaru. Čiže ak ste si u nás zakúpil tovar, na ktorom sa vyskytla vada a ešte neubehli dva roky pošlite ho na túto adresu: Fantasy Enterprises s.r.o., Sputniková 11/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02 IČO: 51 211 971 alebo na adresu sídla spoločnosti. My sa posnažíme ju čím skôr avšak maximálne do 30 dní vyriešiť.

VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU

Odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, môžete do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, tovar nám potom musíte do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať na adresu: Fantasy Enterprises s.r.o., Sputniková 11/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02 IČO: 51 211 971, alebo na adresu sídla spoločnosti. V prípade ak odstúpenie od zmluvy bude v poriadku mi Vám za zakúpený tovar vrátime peniaze.

Tento text je len informatívny všetky ostatné dôležité informácie nájdete na tejto stránke v časti VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY a v časti REKLAMÁCIE.